فهرست ها

استفاده از سالن مطالعه با رعایت پرتکل های بهداشتی

حضور اعضاء در کتابخانه در مرحله سوم بازگشایی

با توجه به برنامه های ستاد پیشگیری از بیماری کرونا و تمهیدات نهاد کتابخانه های عمومی کشور، خدمات حضوری و بخش امانت و سالن مطالعه در کتابخانه های سراسر کشور با محدودیتهایی انجام می گیرد. از مراجعه کنندگان تقاضا می شود با ماسک وارد شوند و صندلیهای سالن مطالعه را به هیچ وجه جابجا نکنند تا فاصله اجتماعی مد نظر رعایت گردد.