تازه های کتابخانه

امام رضا علیه‌السلام و ایران

 • نویسنده: حسین حر؛تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مرکز برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی, ویراستار امیر عباس رجبی
 • ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ;علی بن موسی (ع) امام هشتم 153؟ - 203ق.

احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع)

 • نویسنده: جلیل عرفان‌منش
 • ناشر: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سال نشر: ‌‌1392
 • موضوع: ;احمدبن موسی (ع) - 203؟ق. -- سرگذشتنامه

امام رضا علیه‌السلام (تاریخ و سیره)

 • نویسنده: تالیف و تدوین محمدباقر پورامینی؛تنظیم و نظارت نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، اداره مشاوره و پاسخ
 • ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ;ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی (ع) ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌ 153؟ - 203ق. -- پرسش‌ها و پاسخ‌ها

خورشید رهنمای

 • نویسنده: ابوالفضل هادی منش
 • ناشر: بهار دل‌ها
 • سال نشر: ‏‫1392‬
 • موضوع: ;علی بن محمد (ع) امام دهم 212 - 254ق. -- نقد و تفسیر

حکمت های نقوی

 • نویسنده: جواد محدثی
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر
 • سال نشر: 1391
 • موضوع: ;علی بن محمد (ع) امام دهم 212 - 254ق. -- احادیث

بر مدار آفتاب

 • نویسنده: محمدحسین پورامینی؛ویراستار محمدمهدی باقری، سیدحمید حیدری ثانی
 • ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
 • سال نشر: 1395
 • موضوع: ;علی بن موسی (ع) امام هشتم 153؟ - 203ق. -- احادیث

ترس مرد فرزانه

 • نویسنده: پاتریک راتفوس؛ترجمه مریم رفیعی
 • ناشر: انتشارات بهنام
 • سال نشر: 1395 -
 • مترجم: مترجم: رفیعی
 • موضوع: ; داستان‌های آمریکایی -- قرن 21م.

فرهنگ جامع حقوقی: فارسی - انگلیسی

 • نویسنده: حمید وارسته؛ویراستار فنی حامد مهراندیش
 • ناشر: امیرکبیر
 • سال نشر: 1386
 • موضوع: ; حقوق -- واژه نامه ها -- انگلیسی

وقتی اشباح بیدار می‌شوند

 • نویسنده: کلی آرمسترانگ؛[مترجم] ندا شادنظر
 • ناشر: ایران‌بان
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: مترجم: ش‍ادن‍ظر
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

اوسنه‌ی گوهرشاد

 • نویسنده: سعید تشکری
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14